top of page
Above the Clouds

שירותי העסק

אימון ממוקד מטרה
מפגשים אישיים פנים אל פנים או בזום

לעורר את המוטיבציה

להשיג מטרות

להגשים חלומות

לשפר יחסים באמצעות הטמעת מיומנויות תקשורת 

לבנות קשרים מתגמלים באמצעות מיומנויות תקשורת

יעוץ תדמית ומיתוג אישי ומקצועי
מפגשים אישיים פנים אל פנים או בזום

הכנה לראיונות עבודה

ביסוס מעמד וקידום במקום העבודה

בניית תדמית מיטבית
בניית ערך עצמי מנצח לקידום אישי ומקצועי

תקשורת בלתי מילולית

הרצאות והדרכות לקבוצות ולארגונים
אפשרות למפגשים פנים אל פנים או בזום

הנחיית צוותי עבודה

הקניית מיומנויות תקשורת לאנשי שיווק ומכירות

בניית תרבות ארגונית מיטיבה ומקדמת

תקשורת בין-תרבותית

bottom of page