top of page
Search

נימוסים והליכות

Updated: Feb 2, 2022

"נימוסים טובים פותחים דלתות היכן

שהתארים הבכירים ביותר לא יעשו זאת".


הכרות עם קודים התנהגותיים, מנהגים, התנהלות חברתית ועסקית, מה מקובל ומה לא מקובל לעשות בחברה אליה אתם מגיעים, הם כלים חשובים ביותר בתקשורת בין תרבותית.


לא סתם הוטבע המושג " ברומא התנהג כרומאי".

התנהגות על פי מנהגי המקום ודפוסי ההתנהגות המקובלים בו, משדרים כבוד לזולת, יוצרים כימיה טובה ובונים אמון, והם הבסיס לבניית מערכות יחסים טובות ואפקטיביות.

  • מנהגי הכרות

  • החלפת ברכות

  • היררכיה ויחסי עבודה

  • שיחת טלפון

  • מנהגי אירוח

  • התייחסות לדת

  • דפוסים של ניהול זמן

  • החלפת מתנות

  • התנהגות בכביש

  • נימוסי שולחן ומסיבות קוקטייל11 views0 comments
bottom of page