top of page
Search

להשיג את המטרה- כיצד מיקוד במטרה יכול לחבל בהשגתה

כל עשייה או למידה היא תהליך ולא רק מטרה. מיקוד במטרה בלבד יכול להיות גורם מכריע בחוסר הצלחה. מדוע? כי הוא עלול ליצור לחץ, ולחץ מחליש את המוטיבציה ואת האנרגיות שדוחפות אותנו לעשייה יומיומית שדרושה להשגת המטרה. ניקח לדוגמא סטודנט, שלאורך כל שנות לימודיו מתמקד רק בציונים ובמטרת העל של קבלת התואר הנכסף. כל מחשבותיו נתונות רק לקבלת התעודה ולהשגת ציונים גבוהים שיובילו לממוצע גבוה בסיום התואר. במהלך השיעורים הוא מתמקד בכתיבה מדוקדקת של פרטי החומר. לקראת המבחן הוא משנן את החומר כדי לא לשכוח שום פרט. כל כולו ממוקד בציונים.

הוא לא לומד מתוך עניין, הנאה, הבנה או העמקה.

במהלך השנים בהן הסטודנט מבלה באקדמיה הוא סובל מלחץ מתמשך ולא חווה תהליך של התפתחות אישית וצמיחה. לעיתים קרובות, הלחץ גם מונע ממנו להצליח. סטודנט או כל אדם בעל דפוס חשיבה מתפתח מתייחס ללמידה כאל תהליך, ובוחן באופן רציף הישגים קטנים: "מה למדתי עד כה?", "מה מקרב אותי אל המטרה?", "מה, ממה שלמדתי, תורם לי בעוד תחומים בחיים?" הציון או המטרה הסופיים אינם המדד היחיד להצלחה, ובוודאי שאינם ההישג היחיד שאתם רוכשים בתהליך.

הישגים הם לא רק ציונים ומטרות גדולות. להישגים פנים רבות כמו: רכישת מיומנויות למידה או דפוסי עבודה שמקדמים אתכם, חברים יקרים שילוו אתכם בהמשך החיים, זיכרונות וחוויות שימלאו את חייכם ועוד ועוד. הישגים שאתם רוכשים על הדרך הם אוצרות שילוו אתכם במהלך חייכם : בניית ערך אישי מנצח, תחושת הצלחה שמחזקת את הביטחון העצמי ודוחפת לעשייה, מיומנויות תוך אישיות ובינאישיות לניהול ופתרון קונפליקטים, פיתוח דפוסים של חשיבה חיובית שיוצרים איכות חיים, החלפת דפוסי פעולה אוטומטיים שלא מקדמים אותי בדפוסים מחושבים וממוקדים ועוד ועוד.

בכל יום אנו צריכים לבחון את העשייה שלנו דרך מדד התרומה שלה לנו ולאחרים:

- פעולת השיווק הסיזיפית- תביא לי לקוחות, כדי שאני אוכל לתת להם ערך לשיפור איכות חייהם.

- שיעורי הבית שקיבלתי- לא גוזלים ממני זמן יקר, אלא תורמים ללמידה ולהתפתחות האישית שלי.

- שיתוף פעולה עם אחרים- לא מעקב אותי, אלא מרחיב את מעגל הקשרים שלי, מלמד אותי כלים לשיפור יכולות הביצוע שלי ומחזק את מערכות היחסים שלי.


אני לומד מכל דבר שאני עושה.

כל פעולה קטנה כגדולה מפתחת את "שרירי היכולת שלי".


המחשבה בה ראוי להתמקד היא- כרגע אני עושה משהו טוב עבור עצמי ו/או עבור אחרים. אני משפר את המיומנויות שלי, אני מרחיב את הידע שלי והופך אותם לחלק אינטגרלי מחיי.

ברגע שממוקדים במחשבה הזו, לא חושבים רק על מטרת העל הסופית אלא מבינים שבכל רגע נתון אנו מתפתחים.

בואו נקביל את התהליך לבריאה של יצור חי. מרגע הפריית הביצית קורה תהליך של גדילה. בהתחלה אלה רק תאים שמתרבים, ולאט לאט נבנים איברי הגוף ומתפתחים עד ליציאת הולד אל העולם. גם עם יציאתו לעולם לא מסתיים תהליך הגדילה שלו, והתינוק ממשיך לגדול ולהתפתח. כבני אדם אנו לא רק מתפתחים מהבחינה הפיזית אלא גם מהבחינה הרגשית והרוחנית.


אנו מתפתחים לכל אורך חיינו, וזו הגישה שכדאי לאמץ כדרך חשיבה.


37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page