top of page

תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף

שפת הגוף היא חלק מהתקשורת הבלתי מילולית שכוללת גם את ההופעה החיצונית, שפת הפנים, הקול והקצב שלנו.

שפת הגוף היא המסר שמשדרים הגוף והפנים. מסר זה נקלט בתת-המודע ומשפיע הרבה יותר מהמילים.

שפת הגוף מסגירה את מצב הרוח, התחושות, הרגשות והמחשבות שלא נאמרות במילים.

במידה ואין תאימות בין המסר המילולי למסר האל מילולי, האחרון הוא זה שמשפיע וחוסר התאימות משדרת חוסר אמינות.

יכולת קריאה של שפת גוף מאפשרת לנו לקלוט מסרים שמסתתרים בין השורות ומעבר לשורות.

השליטה בשפת הגוף אף פעם לא תהיה מוחלטת אולם שימוש בתנועות, מחוות והבעות מסוימות יכולים לסייע בהעברת מסרים רצויים.

למידה ושליטה מסוימת בשפת גוף היא מיומנות שדורשת תרגול רב.

 

מרכיבי שפת הגוף

  • הופעה חיצונית- לבוש, שיער, טיפוח, ריח, אביזרים.

  • יציבה-"החזקת הגוף", רפוי, מתוח, כפוף, תמיר, מכונס, פתוח...

  • מרחב טריטוריאלי- המרחב האישי לכל אחד מרחב אישי הגורם לו להרגיש נוח בהתאם לקרבה שלו עם האדם אתו הוא משוחח. מרחב אישי הוא גם עניין תרבותי.

  • תנועות הגוף- מנח והטיית הראש, תנועות הידיים, מנח הרגליים.

  • הבעות הפנים- המימיקה, המבט, קשר עיין.

  • קצב- אנרגטי או רגוע fight or fight .

  • טון הדיבור ואופן הדיבור.

  • מרכיבים תרבותיים.

bottom of page