top of page

הכנה לראיון עבודה

ראיון עבודה הוא השלב השני בו ניתנת לכם ההזדמנות להציג עצמכם לתפקיד המבוקש. השלב הראשון הוא קורות החיים, שתפקידם לגרום למעסיק להזמין אתכם לראיון עבודה.

הכנה לראיון עבודה דורשת הכרות עם המקום והתפקיד אליו מיועד המועמד.

ההכנה לראיון העבודה מתחילה עוד לפני שהמועמד מגיע למקום ומקבל הזדמנות לדבר ולהציג את עצמו ואת כישוריו.

ההתרשמות מהמועמד מתחילה עם קבלת קורות החיים וממשיכה בשיחת הטלפון עם המראיין ולאחר מכן בראיון עצמו.

הרושם המכריע נוצר בשניות הראשונות של המפגש ועוד לפני שהמרואיין החל לספר על עצמו ולהציג את כישוריו.

הרושם הראשון נוצר בשניות הראשונות של המפגש ומושפע מההופעה החיצונית, משפת הגוף ומטון הדיבור.

רושם טוב יגרום למראיין להיות פתוח וקשוב לשמוע מה יש למרואיין לומר והגישה מלכתחילה תהיה חיובית.

 

אין הזדמנות שניה לעשות רושם ראשון

ולכן יש ללמוד כיצד ליצור רושם ראשון חיובי שיציג אותך בהתאם לאיכויות האישיות שלך- זה הכרחי!

ההכנה לראיון עבודה כוללת:

  • איסוף מקסימום אינפורמציה על המקום אליו אתם מכוונים להגיע.

  • התאמת ההופעה החיצונית לתפקיד ולמקום.

  • שימת לב לשפת גוף ולטון דיבור שמשדרים ביטחון עצמי ומקצועיות.

  • שימת לב לשפת הגוף של המראיין במטרה לקלוט רמזים בלתי מילוליים שיכולים ללמדך אם הריאיון מתקדם לשביעות רצונך.

  • לימוד טכניקות ליצירת כימיה עם המראיין באמצעות תקשורת בינאישית אפקטיבית.

bottom of page