top of page

אנשים שואלים

מהו אימון?

האימון הינו תהליך למידה מודרך מוכוון מטרה שתכליתו להעצים ולשכלל את הפוטנציאל האישי של הפרט ולפתח את יכולותיו החשיבתיות והרגשיות.
זוהי מסגרת מוגדרת שבה מסייע המאמן למתאמן לפתח שרירים מנטאליים, שיובילו אותו לביצועים משופרים ולהשגת מטרותיו.

מהו יעוץ תדמית?

ייעוץ תדמית הוא תהליך בו הלקוח לומד כיצד עליו להציג את עצמו בצורה האוטנטית המיטבית כדי : להצליח בראיון עבודה, ליצור רושם נכון בדייט, לבנות מעמד במקום העבודה או לקבל קידום, ואפילו ליצור כימיה עם החותנת.

האם אפשר לשוחח כדי להבין   מה אני יכול לקבל?

שיחת הכרות ותיאום ציפיות היא שיחה בת כחצי שעה בה נבדוק יחד אתהצרכים והמטרות שלך ונתאים לך תכנית אישית.

?למה בכלל צריך ללמוד מיומנויות תקשורת

מדוע צריך ללמוד תקשורת בין- תרבותית?

מיומנויות תקשורת, כשמן כן הן, מיומנויות. כולנו למדנו לתקשר מהרגע שנולדנו, ואנחנו עושים זאת כל יום. השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו היא "האם הדרכים שאני מתקשר עם אחרים מקדמות אותי לעבר המטרות שלי, עוזרות לי לבנות היחסים טובים ומתגמלים עם אחרים והאם מיומנויות התקשורת שלי מטיבות איתי?"

 רובנו פועלים על אוטומט, ולפעמים האוטומט לר משרת אותנו וכדאי לשפר ולדייק את המיומנויות שלא עובדות עבורי. 

תקשורת בין תרבותית היא הדרך בה מתקשרים אנשים מתרבויות שונות מתוך הבנת הנורמות, המנהגים והחוקים החברתיים של המקום. יש לדעת מה מקובל ומה לא מקובל, כיצד אנשים רואים ומפרשים דברים, תופעות והתנהגויות. כשנפגשים עם תרבויות אחרות יש להתחשב במנהגים של התרבות האחרת ולהבין כיצד אנשים מתנהלים ופותרים בעיות. 

אין לשפוט את האחר אלא להבין מהם כללי "עשה" ו"אל תעשה". אין "אין לשפוט אלא להתאים עצמך במטרה להשיג את מטרותיך.

bottom of page