top of page

כלים לשיפור ובניית יחסים טובים

About

הפגישות מקנות מיומנויות תקשורת לשיפור ובניית יחסים בין בני זוג, בדייטים, במשפחה, במקום העבודה ובחברה בכלל.

Price

Free

Already a participant? Log in

Couple in Mediation

צעדים קטנים לשיפור גדול

Explore The Possibilities

ברוכים הבאים

 לעינת מרום-Art of Communication

במרוץ החיים אנו זקוקים לפעמים ליד מכוונת ולחיזוק כדי לשפר את הביצועים.

במספר מפגשים תקבלו מיומנויות שילוו אתכם לאורך חייכם בכל מעגלי החיים.


bottom of page