top of page

שיפור ודיוק מיומנויות תקשורת ב-6-10 מפגשים

About

תקשורת בינאישית היא פלטפורמה ליצירת קשרים, לבניית השגים ויחסים טובים. המפגשים מקנים מודלים וכלים ליצירת תקשורת בינאישית ממוקדת ומדויקת עבור כל אחד על פי צרכיו.

Price

Free

Already a participant? Log in

Couple in Mediation

צעדים קטנים לשיפור גדול

Explore The Possibilities

ברוכים הבאים

 לעינת מרום-Art of Communication

במרוץ החיים אנו זקוקים לפעמים ליד מכוונת ולחיזוק כדי לשפר את הביצועים.

במספר מפגשים תקבלו מיומנויות שילוו אתכם לאורך חייכם בכל מעגלי החיים.


bottom of page