top of page

סנדאות קבוצתיות לצוותי עבודה וקבוצות

About

צוותי עבודה זקוקים לבנות דפוסי עבודה מפרים ומכבדים וליצור תרבות אירגונית תומכת. בעבודה בקבוצה קיימת הפרייה הדדית בין המשתתפים ועוצמת החוויה ומכאן הלמידה משמעותית מאוד.

Price

Free

Already a participant? Log in

Couple in Mediation

צעדים קטנים לשיפור גדול

Explore The Possibilities

ברוכים הבאים

 לעינת מרום-Art of Communication

במרוץ החיים אנו זקוקים לפעמים ליד מכוונת ולחיזוק כדי לשפר את הביצועים.

במספר מפגשים תקבלו מיומנויות שילוו אתכם לאורך חייכם בכל מעגלי החיים.


bottom of page